Het centrum van Rijnsburg
Foto toont de Vliet in het centrum van Rijnsburg.

Wij wonen in een prachtig stuk Nederland: mooie landschappen, aantrekkelijke steden en dorpen die Holland kenmerken komen hier samen. Samen vormen Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar en Leiden een dynamische en kennisintensieve regio.

De wereld verandert. Steeds meer mensen willen in de Randstad wonen. Mensen worden steeds ouder, het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Wat betekent dat voor ons en hoe kunnen we ons op deze veranderingen voorbereiden?

Over die vragen buigen de tien gemeenten zich en geeft de Visie 2040 straks antwoord. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen gaan de tien gemeenten in gesprek om de Visie 2040 te maken. Zodat het hier ook in 2040 goed vertoeven is.

Het gesprek hierover wordt op verschillende manieren georganiseerd. Er zullen gesprekken plaatsvinden met bewoners en partijen in de regio, ook organiseert het Rijnlands Architectuur Platform (RAP) gesprekken met bewoners.

Identiteit

Het kasteel van Jacoba van Beieren te Teylingen
Foto van het kasteel van Jacoba van Beieren te Teylingen

In veel opzichten is dit ook een zoektocht naar onze identiteit. Elke gemeente weet over zichzelf heel goed wat ze te beiden heeft: in Teylingen zijn dat dat bollen, in Katwijk de vissers, Noordwijk is een badplaats, Wassenaar heeft de prachtige landgoederen en bij Zoeterwoude en Kaag en Braassem beginnen de veenweide gebieden van het Groene Hart.

We weten nog niet zo goed wat we samen zijn. We weten wel dat we met z'n allen ongeveer 380.000 inwoners sterk zijn. Ter vergelijking; de stad Utrecht heeft 328.000 inwoners. Wij zijn geen Utrecht en dat willen we ook niet worden. Wat ons onderscheidt van de grote steden is juist de herkenbaarheid van de verschillende kernen en de mooie landschappen op loop- en fietsafstand. Die unieke combinatie moeten we koesteren en bewaren. 

Visie of Omgevingsvisie

De 10 deelnemende gemeenten
Kaartje toont de grenzen van de deelnemende gemeenten

De tien gemeenten werken samen aan een visie op 2040. Zo staan we samen sterker. Die visie wordt vastgesteld. Bij de ene gemeente wordt het het eerste hoofdstuk van de gemeentelijke Omgevingsvisie, in andere gemeenten komt die visie terug in de Structuurvisie en op weer andere plekken wordt de visie gebruikt om vragen over bijvoorbeeld: wonen, duurzaamheid of vitaliteit te beantwoorden.

Andreashof in Katwijk
Pdf van het Adreashof in Katwijk in de zomer

Pilot voor de Omgevingsvisie

De tien samenwerkende gemeenten maken samen een visie het metropolitane gebied van Leiden. Wij doen dit in een tijd dat de Wet wordt aangepast. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) zal in 2018 de Wet ruimtelijke ordening vervangen door de Omgevingswet. Allerlei documenten die nu onder de Wet ruimtelijke ordening verplicht zijn, worden vervangen. Zo wordt de Structuurvisie vervangen door de Omgevingsvisie en het Bestemmingsplan door het Omgevingsplan. Indien u meer wil weten over deze veranderingen en de nieuwe Omgevingswet verwijzen wij u naar de site van het ministerie van I&M.

Ervaring delen

Voor alle deelnemende gemeenten is het interessant om te oefenen met de Omgevingswet en bijvoorbeeld de Omgevingsvisie. Het is dan ook interessant om bij de visie die we samen maken rekening te houden met de nieuwe eisen en die in een aantal voorbeelden, zoals in de Omgevingsvisie voor Leiden, concreet uit te werken.

Voorbeeld

Het Ministerie van (I&M) vindt de combinatie waarbij een aantal gemeenten samen werken aan een gezamenlijke visie die in een aantal gevallen in een Omgevingsvisies verwerkt zal worden erg interessant. Wij zijn daarom ook aangewezen als een van de negen pilot projecten voor de Omgevingsvisie. Indien u meer wil weten over de pilot kunt u meer lezen op de site van de BNSP die deze opdracht voor het ministerie uitvoert.

Deelnemende gemeenten

Gemeentewapen Kaag en Braassem
Gemeentewapen Katwijk
Gemeentewapen Leiden
Gemeentewapen Leiderdorp
Gemeentewapen Noordwijk
Gemeentewapen Oegstgeest
Gemeentewapen Teylingen
Gemeentewapen Voorschoten
Gemeentewapen Wassenaar
Gemeentewapen Zoeterwoude