Scenario's

Om te kunnen kiezen moet je weten wat de keuzes zijn. Wij brengen die in beeld met behulp van scenario's. Dat doen we door steden als voorbeeld te nemen die een expliciete keuze hebben gemaakt voor hun verdere ontwikkeling.

Met de waarden: Mooi, Open, Sterk en Compleet als uitgangspunt is voor de ruimtelijke thema’s: woonmilieus, werkmilieus, voorzieningen, openbaar vervoer, auto’s, langzaam verkeer energie, landschap en water in beeld gebracht welke opties er zijn.

Om helder te maken wat de keuzes voor ons gebied zijn wordt een drietal scenario’s ontwikkelt. De werkwijze is dat er eerst een ambitie voor verdere ontwikkeling gekozen. Daarna wordt per thema gekeken wat daar ruimtelijk het best bij past. Ten slotte wordt geanalyseerd welke inspanningen geleverd moeten worden om die ambitie te realiseren.

Scenario Klein Holland
Collage tonen een ontspannen historisch gebied
Scenario Krachtige Kernen
Collage toont een goed verbonden klein stedelijk gebied
Scenario Kennisstad
Collage toont goed ontstoten kennis stad

Deelnemende gemeenten

Gemeentewapen Kaag en Braassem
Gemeentewapen Katwijk
Gemeentewapen Leiden
Gemeentewapen Leiderdorp
Gemeentewapen Noordwijk
Gemeentewapen Oegstgeest
Gemeentewapen Teylingen
Gemeentewapen Voorschoten
Gemeentewapen Wassenaar
Gemeentewapen Zoeterwoude