Gemeenten leggen hun ruimtelijke ambities vast in een structuurvisie. Die ambities gaan tot de grens van het eigen gebied. In de grenszones komen die ambities samen. Daar blijkt dat er weinig samenhang is tussen de ruimtelijke ambities aan beide zijden van de grens.

De grenszones verrommelen gemakkelijk. Dat gaat ten koste de gedeelde waarden van het Manifest: mooi, open, sterk en complementair.

Dit is geen vrijblijvende kwestie. Wil ons gebied economische sterk blijven en aantrekkelijk om te wonen dan is een goed gebruik van de schaarse ruimte is een opgave. Meer informatie over de ecnomische kracht van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude vindt u in Kennismaken met de regio.

Daarom wordt in gebiedsateliers onderzocht welke scenario’s het best passen op de belangrijkste assen.

De kust

Iedereen die in dit gebied woont, gaat naar het strand en de duinen. Er is dan een ruime keuze het mondaine strand van Noordwijk, de gezinsbadplaats Katwijk en het meer natuurlijke strand bij Wassenaar. In de duinen die een Natura 2000-status hebben liggen nog de resten van de Atlantik Wall. Hoe het er aan het strand uitziet wordt bepaald door Rijkswaterstaat en de gemeenten Wassenaar, Katwijk en Noordwijk.

Kuststrook van Centraal Holland
Afbeelding toont kuststrook van Centraal Holland

A44

De A44 is voor ons meer dan de snelste verbinding tussen Amsterdam en Den Haag. Het is de toegangspoort voor Sassenheim, Noordwijk, Warmond, Oegstgeest, Katwijk, Leiden en Wassenaar. Vanwege de goede bereikbaarheid via Schiphol zijn bedrijven als Akzo-Nobel, o'Neill en de Flora goed bereikbaar, net als het Bio Science Park. De A44 ontsluit onze stranden en hotels langs de kust net als het midden en kleinbedrijf in Katwijk. Door de aanleg van de Rijnlandroute wordt de bereikbaarheid nog beter. Wat gaat dit voor deze 5 gemeenten betekenen?

De A44 in Centraal Holland
Afbeelding van de A44 in Centraal Holland

A4

De A4 verbindt Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden met de grote nationale en internationale centra. Die knooppunten met de A4 zijn daarmee onze poorten naar de wereld, maar ook de poorten waar de wereld bij ons binnen komt. Het zijn toplocaties voor bedrijven en de nabijheid van Schiphol maakt de plekken nog interessanter. Wat betenken deze plekken voor onze economie in de komende 25 jaar?

De A4 in Centraal Holland
De afbeelding toont de A4 in Centaal Holland

Gebied 4

Noordas

In de strook vanaf Estec in Noordwijk tot aan het Paddegat bij Hoog Made komt veel bij elkaar. De zee, het strand, de duinen, de geestgronden, de landgroederen, de Kaag en de veenweide gebieden worden er doorsneden door de N206, de A44, het spoor met de splitsing Haarlem en Amsterdam en de A4. Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Kaag en Braassem liggen er met de ruggen naar elkaar zonder dat veel afstemming is over ambities voor recreatie, groen, werken of bereikbaarheid. Het is daarmee een gebied dat veel regionale kansen biedt als er gezamenlijke visie is.

De Noordas van Centraal Holland
De afbeelding toont het gebied vanaf ESTEC tot aan het Paddegat.

Gebied 5

De Rijn

De Rijn is het belangrijkste ruimtelijke structuur van ons gebied. Het was de grens van het Romeinse rijk en de geschiedenis heeft zich sindsdien langs de oevers van de rivier ontvouwen. Onze dorpen en steden zijn langs de Rijn ontstaan of langs de kanalen die het gebied verbond met Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Delft en Rotterdam. We hebben er onze Universiteit aan te danken. In de afgelopen jaren is er langs de Rijn een verstedelijkt gebied aan het ontstaan, zonder al te veel samenhang. Als de verstedelijking zich doorzet is het nu heel belangrijk dat we goed om gaan met de kansen die de rivier ons biedt.

De Rijn
De afbeelding toont het stedelijke gebied langs de Rijn vanaf Katwijk tot Zoeterwoude

Gebied 6

Zuidas

In de strook langs de zuidelijke grens van Katwijk tot aan de molen 'Zelden van Passe' langs de A4 in Zoeterwoude gaat in de komende jaren veel veranderen. Het vliegveld Valkenburg wordt bebouwd, de N206 wordt verbreed, de knoop van de A44 bij het Bio Science Park en de Rijnlandroute zullen het gebied veranderen. Dat biedt niet alleen kansen, maar vraagt ook om zorgvuldige inpassingen. De beslissingen die nu genomen worden moeten toekomstbestendig zijn en geschikt zijn om de ontwikkelingen van de komende 25 jaar op te vangen.

De Zuidas van Centraal Holland
De afbeelding van de zuidgrens van Katwijk en de Rijnlandroute tot Zoeterwoude.

Deelnemende gemeenten

Gemeentewapen Kaag en Braassem
Gemeentewapen Katwijk
Gemeentewapen Leiden
Gemeentewapen Leiderdorp
Gemeentewapen Noordwijk
Gemeentewapen Oegstgeest
Gemeentewapen Teylingen
Gemeentewapen Voorschoten
Gemeentewapen Wassenaar
Gemeentewapen Zoeterwoude