De grote opgaven voor de komende 25 zijn: de trek naar de stad, de duurzaamheidsopgave en vitaliteit/vergrijzing. Wat flexibilisering voor het werken of het wonen betekent is nog onduidelijk. Toch willen we hier altert op zijn en dit in de loop van het proces een plek geven.

Thema's

De wereld om ons heen verandert. Steeds meer mensen willen in de Randstad wonen. We worden steeds ouder, het klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Wij moeten weten wat dat betekent, zodat wij ons kunnen voorbereiden. Daarom hebben we onderzocht wat wij belangrijk vinden voor onze gemeenten. Dat is vastgelegd in het Manifest voor het Metropolitane gebied Leiden.

Manifest

Om ons voor te bereiden op te toekomst moeten we wat voor ons belangrijk is. Met de Vereniging Deltametropool hebben deelnemende gemeenten geconstateerd dat wij in een mooi, open, sterk en compleet (in de betekenis van complementair) gebied wonen. Daarom zijn hier goede banen, aantrekkelijke woningen en is het zo leuk om hier te wonen.

Opgaven

Het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Wij vallen steeds nadrukkelijker onder de invloedssferen van onze grote buren. Die nemen beslissingen die ook direct consequenties hebben voor ons gebied. De bezuinigingen op de zorg raakt het zorgcluster dat in onze regio sterk vertegenwoordigd is. De bollenteelt en glastuinbouw hebben te maken met verschuivingen in de nationale en internationale markten.

Wat bindt ons?

De Vereniging Deltametropool heeft de 4 ruimtelijke opgaven voor onze regio: mooi, open, sterk en compleet vastgelegd in het Manifest voor het Metropolitane gebied Leiden. Meer informatie vindt u in het Manifest voor het metropolitane gebied Leiden (pdf 23 Mb). Het manifest is in maart 2016 vastgesteld door het college van de gemeente Leiden. Het college heeft het Manifest als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen aanbevolen aan de betrokken gemeenten. Het besluit / aanbevelingsbrief [Pdf 28 kb] vindt u op de webiste van de gemeente Leiden.

Deelnemende gemeenten

Gemeentewapen Kaag en Braassem
Gemeentewapen Katwijk
Gemeentewapen Leiden
Gemeentewapen Leiderdorp
Gemeentewapen Noordwijk
Gemeentewapen Oegstgeest
Gemeentewapen Teylingen
Gemeentewapen Voorschoten
Gemeentewapen Wassenaar
Gemeentewapen Zoeterwoude